Er styrkur í þér?

UPPBYGGINGARSJÓÐUR NORÐURLANDS VESTRA
UMSÓKNARFRESTUR TIL 20. NÓVEMBER 2019 KL. 16:00
Smelltu hér til að skoða nánarAuglýsing um óverulega breytingu á aðalskipulagi

Sveitarstjórn Skagabyggðar samþykkti á fundi sínum hinn 4. október 2019 að breyta aðalskipulagi Skagabyggðar 2010 – 2030 á eftirfarandi hátt:

Efnisnámur í löndum Syðra-Hóls og Höskuldsstaða, kallaðar Syðra-Hólsnáma; auðkennd sem ES26 og Höskuldsstaðanáma II auðkennd sem ES27 á skipulagsuppdrætti, verði staðfestar. Námurnar eru á svæðum sem í gildandi aðalskipulagi eru skilgreind sem landbúnaðarsvæði. Þarna er gert er ráð fyrir vinnslu á um 40.000 rúmmetrum í Syðra-Hólsnámu og 25.000 rúmmetrum í Höskuldsstaðanámu II af malarefni til vegagerðar. Flatarmál námu ES26 er 18.000 m2 og námu ES27 er 9.000 m2.

Farið verði með málið skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr.123/2010, þar sem um óverulega breytingu er að ræða. Gögn er varða breytinguna; teikning og greinargerð með rökstuðningi, eru á uppdrætti og verða send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til oddvita Skagabyggðar.

Skagabyggð 18. október 2019,
Dagný Rósa Úlfarsdóttir
Oddviti SkagabyggðarSamstarf hafið við Motus

Á fundi sveitarstjórnar 4. október s.l. voru innheimtumál Skagabyggðar rædd og eftirfarandi ákveðið. Skagabyggð hefur ákveðið að taka upp samstarf við Motus um innheimtu gjalda sveitarfélagsins sem ekki greiðast á réttum tíma. Markmiðið með samstarfinu er að tryggja jafnræði meðal íbúa, halda kostnaði vegna innheimtu vanskilakrafna í lágmarki og tryggja hagkvæmni í rekstri.

Kröfur eins og fasteignagjöld og sorphirðugjald munu því framvegis verða innheimtar rafrænt, í sitt hvoru lagi og reikningur verður ekki sendur út. Álagningarseðil fyrir fasteignagjöld er hægt að nálgast inn á Mínar síður á https://www.island.is/ og ekki á að þurfa að gera reikning fyrir þeim. Þeir sem óska eftir að fá reikning vegna sorphirðugjalda eru beðnir að hafa samband.

Fjallskil verða héðan í frá gerð upp sér og munu kröfur fyrir þau einnig koma inn rafrænt. Þeir sem eiga inneign í fjallskilasjóðum munu fá endurgreiðslu. Á næstu dögum munu kröfur stofnast í heimabanka sem greiðsluseðlar en þeir sem óska eftir útprentun greiðsluseðils eru beðnir að hafa samband. Það er von sveitarfélagsins að íbúar sýni þessum breytingum skilning og geti alfarið komist hjá vanskilum.

Ef einhverjar spurningar vakna, hafið samband við oddvita í síma 8482732 eða á skaga.byggd@simnet.is

Oddviti SkagabyggðarHefur þú áhuga á að virkja lækinn þinn?

Smávirkjunasjóður Norðurlands vestra - Skref 2
Gangnaseðlar 2019

Gangnaseðill í Spákonufellsborg 2019
Gangnaseðill Vindhælinga 2019
Gangnaseðill Skagamanna 2019
Samgöngu og innviðaáætlun Norðurlands vestra

Á fundi sínum þann 4. júní sl. samþykkti stjórn Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra Samgöngu og innviðaáætlun Norðurlands vestra sem hefur verið í vinnslu frá því síðla árs 2018. Í áætluninni forgangsraða heimamenn þeirri innviðauppbyggingu sem þeir meta brýnasta í landshlutanum. Áætlun þessa má finna í flipa hér til hliðar á síðunni. Þá má einnig finna nýja lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélög í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi vestra en hún birtist í B-deild stjórnartíðinda þann 13. júní s.l.
Sumarkveðja


Sveitarstjórn Skagabyggðar óskar íbúum sínum gleðilegs sumars.


Urðunarstaðurinn Stekkjarvík – aukning á urðun

Norðurá bs. undirbýr nú mat á umhverfisáhrifum vegna aukningar á árlegu magni til urðunar á urðunarstaðnum í Stekkjarvík í landi Sölvabakka, Blönduósi úr að hámarki 21.000 tonnum á ári hverju í 30.000 tonn, eða um samtals 9.000 tonn á ári. Ekki er um að ræða aukningu á heildarmagni úrgangs sem urðaður verður í Stekkjarvík.

Um tilgang matsáætlunar Matsáætlun er verkefnisáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum. Í henni er fyrirhugaðri framkvæmd, valkostum og framkvæmdarsvæði lýst og fjallað um umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum. Jafnframt er tilgreint hvaða gögn eru fyrir hendi sem nýtt verða við matsvinnuna og hvaða viðbótargagna þurfi að afla vegna verkefnisins. Í frummatsskýrslu verður lagt mat á áhrif framkvæmdar á eftirfarandi þætti: Landslag og sjónræn áhrif; loft og hætta - gasmyndun; loft – lyktarmál; vatn og jarðvegur, þ.m.t. sigvatn; hljóðvist; hreinlæti – fok úrgangs og annarra efna; hreinlæti og hætta – fuglar og meindýr; samfélag og umferð.

Kynning draga að tillögu að matsáætlun og athugasemdafrestur Drög að tillögu að matsáætlun aukningar urðunarinnar eru birt hér á heimasíðu EFLU. Allir geta gert athugasemdir eða komið með ábendingar við drög að tillögu að matsáætlun. Senda skal athugasemdir fyrir 13. mars 2019 til Friðriks K. Gunnarssonar hjá EFLU verkfræðistofu með tölvupósti á netfangið fridrik.gunnarsson@efla.is. Merkja skal athugasemdir: Urðunarstaðurinn í Stekkjarvík – aukning á urðun. Að loknum kynningartíma verður lokið við tillögu að matsáætlun með tilliti til þeirra athugasemda sem berast og hún send Skipulagsstofnun til meðferðar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.

https://www.efla.is/mat-a-umhverfisahrifum/stekkjarvik-aukning-a-urdun

Efla - URÐUNARSTAÐURINN STEKKJARVÍK – AUKIN URÐUNEldvarnir

Góðar eldvarnir skipta mjög miklu máli. Sveitarstjórn Skagabyggðar hefur gert samning við Erlend Kolbeinsson um brunavarnarátak í sveitarfélaginu. Mun hann fara á alla bæi og yfirfara slökkvitæki og reykskynjara. Þetta verður gert á fyrri hluta árs 2019.
Með von um góðar viðtökur.

Oddviti
Auglýsing um óverulega breytingu á aðalskipulagi

Sveitarstjórn Skagabyggðar samþykkti á fundi sínum hinn 3. september 2018 að breyta aðalskipulagi Skagabyggðar 2010 – 2030 á eftirfarandi hátt: Efnisnáma í landi Hafna, kölluð Hafnarnáma og auðkennd sem ES-25 á skipulagsuppdrætti, verði staðfest. Náman er á svæði sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Þarna er gert er ráð fyrir vinnslu á um 7000 rúmmetrum af malarefni til vegagerðar, náman er 12.000 fermetrar að stærð. Farið verði með málið skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr.123/2010, þar sem um óverulega breytingu er að ræða. Gögn er varða breytinguna, teikning og greinargerð með rökstuðningi, eru á uppdrætti og verða send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til oddvita Skagabyggðar. Skagabyggð 12. september 2018,

Dagný Rósa Úlfarsdóttir Oddviti SkagabyggðarAuglýsing um skipulagslýsingu vegna deiliskipulags í Skagabyggð
Skipulagslýsing vegna deiliskipulags í Kálfshamarsvík

Gerð hefur verið skipulagslýsing vegna deiliskipulags í Kálfshamarsvík. Skipulagslýsingin gerir ráð fyrir deiliskipulagi fyrir núverandi svæði þar sem farið verður í uppbyggingu á aðstöðu fyrir ferðamenn og bætt aðgengi. Vegna þess er þörf á að skipuleggja svæðið og skilgreina betur aðkomusvæði, bílastæði, gönguleiðir, áningar- og útsýnisstaði ásamt því að staðsetja salernisbyggingu og að setja önnur ákvæði sem ástæða er til að skilgreina í deiliskipulagi. Fyrirhuguð uppbygging er bæði til að vernda náttúru og minjar svæðisins og til að skapa gott og öruggt aðgengi að og um svæðið.

Skipulagsáformin eru í samræmi við aðalskipulag Skagabyggðar 2010-2030. Framangreind skipulagslýsing var samþykkt á fundi skipulags- og byggingarnefndar Skagabyggðar þann 06.07.2018 og á fundi sveitarstjórnar þann 11.07.2018.

Skipulagslýsingin er hér á heimasíðu Skagabyggðar til kynningar.

Athugasemdum við skipulagslýsinguna skal skila til oddvita Skagabyggðar, Ytra-Hóli 1, 541 Blönduós eigi síðar en 10.09.2018 og skulu þær vera skriflegar. Eftir kynningu á skipulagslýsingu verður deiliskipulagstillaga lögð fyrir skipulags- og byggingarnefnd og síðar sveitarstjórn og hún kynnt samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010.

Oddviti Skagabyggðar
Skagabyggð | Heimilisfang: Ytri-Hóll 1, 541 Blönduós | Símanúmer: 452 2732 og 8482732 | Netfang: skaga.byggd@simnet.is